Polish Czech English French German

Szukaj

Miasto Strehla

 

UMOWA O PARTNERSTWIE MIAST

Pomiędzy miastami Jedlina - Zdrój w Polsce i Strehla w Niemczech zawiązana jest długoletnia współpraca.Celem tego partnerstwa jest sprzyjanie wzajemnemu poznawaniu się i zrozumieniu między Polakami i Niemcami. W tym celu oba miasta:

  1. Utrzymują ożywioną wymianę uczniów miedzy uczniami Szkoły Średniej w Strehli / Miltelschule-Strehla / oraz szkół w Jedlinie - Zdroju.
  2. Popierają współpracę handlowców, rzemieślników i przemysłowców.
  3. Sprzyjają wspólnemu działaniu związków sportowych i kulturalnych.
  4. Miasto Strehla w odpowiedni sposób popularyzuje oferty uzdrowiska Jedlina - Zdrój i jego turystyczne uroki.
  5. Rozwijają działalność w ramach opieki nad seniorami.

Umowa została zawarta 07 kwietnia 1994 roku

Dodatkowe informacje