Polish Czech English French German

Szukaj

Gmina St. Etienne de Crossey

 
UMOWA O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY MIAST  
 
Miasto Jedlina - Zdrój z miastem St. Etienne de Crossey podjęły decyzję o współpracy partnerskiej mającej na celu rozwój przyjaznych stosunków i promowanie wszelkich aspektów życia wśród mieszkańców obydwu miast.

Współpraca partnerska dotyczy następujących obszarów tematycznych:
  1. Wymiany doświadczeń i promocji przedsięwzięć w zakresie rozwoju gmin.
  2. Promocji turystyki, sportu kultury i dziedzictwa kulturowego regionów obu gmin.
  3. Wydawnictw (dwujęzycznych) o tematyce turystycznej uzdrowiskowej, edukacyjnej oraz promocyjnej.
  4. Edukacji dzieci i młodzieży w zakresie języków obcych.
  5. Wymiany edukacyjnej dzieci i młodzieży.
  6. Edukacji podmiotów gospodarczych pracowników samorządowych nauczycieli oraz innych grup społecznych i zawodowych w zakresie współpracy międzynarodowej pozyskiwania funduszy strukturalnych UE oraz kreowania strategii rozwoju regionalnego.
  7. Wymiany doświadczeń w dziedzinach gospodarczych rozwoju rękodzielnictwa i rzemiosła artystycznego.
  8. Organizacji seminariów i konferencji dotyczących wymienionych obszarów tematycznych.

Umowa zawarta 17 czerwca 2006 roku

Dodatkowe informacje