Prawo lokalne

  • Drukuj

Uchwała Nr VI/32/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

Uchwała Nr VI/33/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

UCHWAŁA NR XXXIV/213/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/145/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

UCHWAŁA NR XX/124/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

UCHWAŁA NR XX/125/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 października 2012 r. w sprawie innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

 

UCHWAŁA NR XXII/145/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXIV/163/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 7 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/145/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVI/172/13  RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ  z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/145/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

 

UCHWAŁA NR XXII/146/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

UCHWAŁA NR XXII/147/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXIV/164/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 7 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/147/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

UCHWAŁA NR XXII/148/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.