Polish Czech English French German

Szukaj

Selektywna zbiórka i odbiór popiołu z palenisk domowych

Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2017 r. w naszym mieście zostanie wprowadzona ważna zmiana w zasadach gospodarowania odpadami. Od tego dnia będzie obowiązywała selektywna zbiórka i odbiór popiołu z palenisk domowych. Każda nieruchomość wielorodzinna, na której powstaje popiół, zostanie wyposażona w dodatkowy pojemnik, a nieruchomości jednorodzinne w pojemnik lub w worki na popiół, zgodnie z deklaracją właściciela nieruchomości.   

Popiół odbierany będzie w sezonie grzewczym raz na dwa tygodnie, w te same dni, w które odbierane są odpady zmieszane, a poza sezonem grzewczym - w okresie od 1 kwietnia do 30 września - raz na 1,5 miesiąca, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.Popiół z nieruchomości zamieszkałych będzie odbierany w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami, bez względu na oddawaną ilość; nie ma dodatkowych opłat z tego tytułu. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata za odbiór popiołu naliczana będzie na podstawie złożonej korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! Wprowadzona od 1 października 2017 r. selektywna zbiórka popiołu oznacza zakaz mieszania popiołu z innymi odpadami. Umieszczenie popiołu w pojemniku z odpadami zmieszanymi będzie skutkowało nieodebraniem odpadów, a także koniecznością zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszenia wyższych opłat według stawek dla odpadów niesegregowanych. Przypominamy również, aby do pojemników nie wsypywać gorącego popiołu.

Jeżeli na Państwa nieruchomości jednorodzinnej  powstaje popiół, proszę o wypełnienie formularza i przekazanie go do Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój do dnia 26 września 2017 r.

 

Dodatkowe informacje