Polish Czech English French German

Szukaj

Selektywna zbiórka i odbiór popiołu z palenisk domowych

Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2017 r. w naszym mieście zostanie wprowadzona ważna zmiana w zasadach gospodarowania odpadami. Od tego dnia będzie obowiązywała selektywna zbiórka i odbiór popiołu z palenisk domowych. Każda nieruchomość wielorodzinna, na której powstaje popiół, zostanie wyposażona w dodatkowy pojemnik, a nieruchomości jednorodzinne w pojemnik lub w worki na popiół, zgodnie z deklaracją właściciela nieruchomości.   

Czytaj więcej...

Jak segregować odpady?

Podstawową zasadą jest segregowanie odpadów, które trafią do recyklingu, to jest przetworzenia i ponownego użycia. Wszystkie nieruchomości wyposażone zostaną w cztery pojemniki do segregacji odpadów. Jeden pojemnik na papier, jeden pojemnik na odpady zmieszane, jeden pojemnik na szkło oraz jeden pojemnik na tzw. odpady surowcowe suche, do których zaliczamy: tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe.

 

 

Pojemnik na: tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe

RODZAJ ODPADU

CO WRZUCAMY

CZEGO NIE WRZUCAMY

TWORZYWA SZTUCZNE

- puste butelki z tworzywa PET po napojach,

- plastikowe opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach

- odkręcone nakrętki z butelek,

- plastikowe opakowania po żywności

- folie, torebki, reklamówki z tworzyw sztucznych

 

- opakowań i butelek po olejach spożywczych, samochodowych i smarach

- opakowań po farbach i lakierach

- opakowań po nawozach, środkach owadobójczych i chwastobójczych

- styropianu

- gumy

OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

- kartony typu tetrapak po mleku, sokach

 

METAL

- metalowe puszki po napojach, konserwach,

- folia aluminiowa

- drobny złom

- kapsle

- pokrywki ze słoików

 

- sprzętu AGD

- butelek po aerozolach,

- puszek po farbach, lakierach,

 

 

Pojemnik na szkło

CO WRZUCAMY

CZEGO NIE WRZUCAMY

- opakowania szklane tj. butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, a także po napojach alkoholowych

- szklane opakowania po kosmetykach

- szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe)

- luster,

- szkła stołowego, np. szklanek, kieliszków

- szkła kryształowgo

- szkła żaroodpornego

- ceramiki

- żarówek, świetlówek

- opakowań po lekach i chemikaliach

 

Pojemnik na papier

CO WRZUCAMY

CZEGO NIE WRZUCAMY

- makulaturę  gazety, czasopisma, katalogi, książki w miękkich okładkach lub bez okładek,

- zeszyty,

- worki papierowe,

- karton, tekturę i opakowania z nich

- papieru foliowanego lub lakierowanego

- pieluch, artykułów higienicznych,

- papieru połączonego z innymi materiałami,

- tapet, kalki; papieru termicznego i faksowego

- mokrego, brudnego, w szczególności tłustego papieru, np. po maśle, margarynie,

 

 

Pojemnik na odpady zmieszane

CO WRZUCAMY

CZEGO NIE WRZUCAMY

- pozostałości po wysegregowaniu opakowań z plastiku, metalu, szkła i papieru

- gorący popiół

- substancje toksyczne

- elektrośmieci

- baterie

- leki

 

PSZOK - Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Mieszkańcy / właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami oddawać odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

W PSZOK przyjmowane będą następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło (w tym opakowania z tych materiałów), opakowania wielomateriałowe, odpady zielone a także odpady problemowe takie jak: zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory i baterie, przeterminowane leki i opakowania po lekach, chemikalia i opakowania po chemikaliach, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe.

 

 

Dodatkowe informacje