Polish Czech English French German

Szukaj

Sebastian Bolesław Buczek

Dobro jest mało dostrzegane. O nim przeważnie nie mówi się, nie pisze: jest wyciszone, niekrzykliwe”.
Ks. Jan Twardowski

 

Pan Sebastian Bolesław Buczek, urodził się w dniu 7 lutego 1974r. w Wałbrzychu. Od urodzenia mieszkał w Jedlinie-Zdroju. Tu rozpoczęła się jego edukacja. W latach 1981-1989 uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 3, która mieściła się przy ul. Słowackiego 5 – obecnie jest to budynek Gimnazjum Miejskiego. Naukę kontynuował w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu na kierunku matematyczno-fizyczny. Świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem uzyskał w 1993 roku. Dalej kształcił się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, którą ukończył w 1997 roku.

W roku 2000 obronił pracę doktorską z tematyki obligacji zamiennych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (KNOP). Po kolejnych siedmiu latach habilitował się na podstawie rozprawy poświęconej teorii rynków efektywnych. Obecnie Sebastian Buczek jest profesorem nadzwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), gdzie pracę w rozpoczął w kwietniu 1997 roku w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa. Kariera zawodowa Pana Sebastiana Buczka ściśle związana jest rynkami finansowymi. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego. Od sierpnia 2007 roku jest Prezesem Zarządu, Dyrektorem Inwestycyjnym i wiodącym akcjonariuszem w Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wraz z zespołem inwestycyjnym Quercus TFI S.A. wielokrotnie zwyciężał w różnych rankingach najlepiej zarządzanych funduszy inwestycyjnych w Polsce. W 2011 roku Sebastian Buczek był finalistą 9 edycji konkursu Ernst&Young Przedsiębiorca Roku, prestiżowego konkursu o randze międzynarodowej, który od 2006r. organizowany jest w Polsce. Obecnie Sebastian Buczek zaangażowany jest m.in. w prace zespołu specjalistów dla Ministra Skarbu i wchodzi w skład Komitetu Doradczego ds. Strategii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Czytaj więcej...

Lucja Chauvet

„Trwam w wierze swoich ojców. Wierzę w człowieka”.

Stanisław Jerzy Lec

Pani Lucja Chauvet urodziła się w Osiu na Pomorzu 6 lipca 1941r w rodzinie Leona i Rozalii Kierzkowskich. Po wojnie wyjeżdża z rodzicami do Sopotu, tam mieszka i uczy się. Ojciec jako murarz pracuje przy odbudowie Gdańska a matka zajmuje się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. W 1960 roku po ukończeniu Technikum Ekonomicznego rozpoczyna pracę w Stoczni Gdańskiej, najpierw w bibliotece, później jako doradca techniczny w Klubie dla pracowników Stoczni.

Podczas wyjazdu pracowniczego do Moskwy poznała swojego męża, z którym wyjeżdża na południe Francji do miejscowości Ardache, gdzie jej mąż pracował jako nauczyciel. Jest matką czworga dzieci i babcią kilkorga wnuków. W Ardache pracowała w szkole średniej.

W 1985 roku razem z rodziną przeniosła się do Ales gdzie mieszka do chwili obecnej. W Ales mieście o tradycjach przemysłu węglowego spotkała wielu Polaków zamieszkujących te okolice. Tam też włączyła się w działalność Stowarzyszenia France – Polonge, przez kilka lat jako członek Stowarzyszenia. Obecnie już od dwóch lat pełni funkcję Prezydenta tej polsko – francuskiej organizacji.

Pani Lucja Chauvet w roku 2005 odwiedziła po raz pierwszy Jedlinę-Zdrój jako tłumacz grupy Francuzów przebywających z partnerską wizytą w Jaworzynie Śląskiej. Nasze miasto zauroczyło Panią Lucję tak bardzo, że już rok później była właścicielką domku przy ul. Piastowskiej a za jej pośrednictwem Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju i Stowarzyszenie France-Polonnge wyszło z inicjatywą nawiązania partnerskich kontaktów z miastem we Francji.

Czytaj więcej...

Gunter Boehm

 „Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości”

Cyceron

 

Historia Jedliny – Zdroju związana jest z historią Pałacu w Jedlince, a przede wszystkim z losami jego kolejnych właścicieli i mieszkańców. Na przełomie XVII i XVIII wieku tu osiedlili się pierwsi właściciele z rodów von Seher Thoss i von Puckler. Tym rodom zawdzięczamy popularność i rozwój miejscowości jako uzdrowiska.

Prowadzone przez obecnych właścicieli prace renowacyjne pałacu oraz badania związane z odkrywaniem jego przeszłości stały się przyczynkiem do nawiązania kontaktów z żyjącymi potomkami ostatnich przedwojennych właścicieli Pałacu w Jedlince.

W stanach Zjednoczonych mieszka Pan Gunter Boehm, którego wuj Gustaw Boehm był właścicielem Pałacu od 1889 roku. Gunter Boehm jest rodzinnym genealogiem rodu. Urodził się w 1939 roku w Mieroszowie, ojciec był górnikiem. W 1948 roku został wysiedlony wraz z rodziną do Saksonii (DDR). W 1957 roku przez Berlin uciekł na zachód, potem do Kanady. Dużo podróżował. W 1960 roku wyjechał do Meksyku i tam się ożenił. Od 1983 roku mieszka w USA.

Czytaj więcej...

Ksiądz Biskup dr Stefan Regmunt

" ... Trudną rzeczą jest krzyczeć w ucho do każdego poprzez własną cichą pracę, poprzez dobre spełnianie swoich obowiązków obywatelskich, aby potem domagać się swoich praw i posługiwać się nimi w służbie Kościoła i społeczeństwa. Jest to trudne ... ale bardzo skuteczne".
Josemaria Escrivá

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Stefan Regmunt to postać znana i bliska mieszkańcom Jedliny-Zdroju. Ksiądz Biskup związany jest z miastem od 1965 roku, kiedy to wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem przybył na te ziemie z Lublina. W 1976 roku w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Trójcy Świętej odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą.

W latach następnych już poza Jedliną, odbywając studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i pracując w innych parafiach z radością wykorzystywał każdą możliwość spotkania się z rodzinnymi stronami i bliskimi mu mieszkańcami. Tę życzliwość płynącą z serca odbiera każdy, kto podczas kazań i spotkań, słucha kierowanych do mieszkańców słów, zawsze pełnych zainteresowania problemami miasta i Parafii.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje