Fundusze UE

Bezpłatne szkolenia dla pracowników samorządowych w zakresie usług publicznych

  • Drukuj

Projekt pod nazwą „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013


W ramach III etapu projektu pn. „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” zorganizowane zostaną bezpłatne szkolenia z zakresu usług publicznych i pozyskiwania środków z funduszy europejskich przeznaczonych na wspieranie rozwoju lokalnego w nowej perspektywie finansowania UE na lata 2014-2020. Szkolenia są przeznaczone na pracowników gmin partnerskich uczestniczących w projekcie oraz pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

Tematem szkolenia będą m.in. zagadnienia z zakresu uwarunkowań formalno-prawnych mających wpływ na świadczenie usług publicznych, współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, założeń Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego a także Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Podczas praktycznych warsztatów uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę jak skutecznie przygotowywać dokumentację projektową w celu aplikowania o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.

Szkolenia będą organizowane w czterech terminach i obejmą 3 dni, będą prowadzone w 25 osobowych grupach przez trenerów firmy “EU-CONSULT” Sp. z o.o., w formie wykładów, paneli dyskusyjnych i warsztatów.

Gmina Jedlina-Zdrój zgłosiła do udziału w szkoleniach 10 osób, w tym pięciu pracowników z Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, dwóch pracowników z Centrum Kultury i po jednym pracowniku z Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego. Szkolenia odbędą się w terminie 22-24 września 2014 r. w Centrum Aktywnego Wypoczynku „AQUA ZDRÓJ” w Wałbrzychu.

Red. A.Sobusiak