Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Jedlina - Zdrój wygrała prestiżowy konkurs w Aglomeracji Wałbrzyskiej na Rewitalizację uzdrowiskowej części miasta

Kilkuletnia praca przygotowawcza zakończyła się sukcesem i zaowocowała zajęciem trzeciego miejsca w konkursie na najlepsze projekty rewitalizacyjne Aglomeracji Wałbrzyskiej i uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 1 600 000 złotych z UE

Jedlina-Zdrój jest jedyną gminą w powiecie wałbrzyskim, która otrzymała dofinansowanie. Całkowita wartość projektu to prawie 1 900 000 zł. W ramach tego projektu przewiduje się rewitalizację Alei Niepodległości – wycinkę i ogławianie drzew, renowację alejek i terenów zielonych. Planowane jest również uporządkowanie terenównieutwardzonych w otoczeniu uzdrowiska i zbudowanie dodatkowych miejsc postojowych. Wyremontowana ma być ścieżka łącząca ul. Piastowską z ul. Piękną (tzw. „Basenowa”) oraz pobocza ulicy Sienkiewicza.

Czytaj więcej...

WYMIANA PIECÓW

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na wymianę pieców węglowych na gazowe, olejowe i elektryczne. Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje o zasadach przystąpienia do programu oraz sposobie jego finansowania.

Spotkanie odbędzie się: 15 lutego 2018 r. o godz.1700 w Centrum Kultury, ul. Piastowska 13.

Serdecznie zapraszamy!!!!

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne.

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój

ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania

na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie do 5 marca 2018 r.

Wniosek musi zostać złożony na obowiązującym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wnioski złożone po okresie naboru nie będą rozpatrywane.

Czytaj więcej...

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu informuje, że wnioski o płatności bezpośrednie będą wypełniane i składane wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Szczegóły przedstawiono poniżej w ulotce informacyjnej. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Powiatowy Zespół Doradców w Wałbrzychu zaprasza Rolników do nowej siedziby, która mieści się pod adresem: ul. Mickiewicza 42 w Wałbrzychu (wejście z tyłu budynku KRUS), tel: 74 8426272.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI PRZYPOMINA

SZANOWNI  MIESZKAŃCY

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI PRZYPOMINA

Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na której  znajduje się pomnik upamiętniający osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób, zobowiązani są do usunięcia tego pomnika w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje