Aktualności - Dla Mieszkańca

STYPENDIA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Kontynuacja PROGRAMU „SPRAWNY UCZEŃ"

  • Drukuj

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kontynuuje program wyrównujący  szanse edukacyjne osób niepełnosprawnych pn. „Sprawny uczeń"  poprzez  możliwość uzyskania jednorazowego stypendium Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Stypendia kierowane są do uczniów z niepełnosprawnością realizujących obowiązek szkolny na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł.,a  w przypadku osób samotnie gospodarujących 542 zł.

Wysokość jednorazowego stypendium na rok szkolny 2013/2014 wynosi 1000 zł.

Wnioski należy składać na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w terminie od dnia 27 maja 2013r. do dnia 31 lipca 2013r.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów oraz tryb ich przyznawania zamieszczone są na stronie: www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl

 

Szczegółowe warunki >>

Dokumenty do pobrania >>

 

Red. I.K.Darmetko