Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

STYPENDIA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Kontynuacja PROGRAMU „SPRAWNY UCZEŃ"

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kontynuuje program wyrównujący  szanse edukacyjne osób niepełnosprawnych pn. „Sprawny uczeń"  poprzez  możliwość uzyskania jednorazowego stypendium Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Stypendia kierowane są do uczniów z niepełnosprawnością realizujących obowiązek szkolny na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł.,a  w przypadku osób samotnie gospodarujących 542 zł.

Wysokość jednorazowego stypendium na rok szkolny 2013/2014 wynosi 1000 zł.

Wnioski należy składać na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w terminie od dnia 27 maja 2013r. do dnia 31 lipca 2013r.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów oraz tryb ich przyznawania zamieszczone są na stronie: www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl

 

Szczegółowe warunki >>

Dokumenty do pobrania >>

 

Red. I.K.Darmetko

Dodatkowe informacje