Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Bezpieczny wjazd na Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju

Pozytywnie zakończyły się trwające negocjacje w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej w rejonie ulicy Kłodzkiej przy wjeździe na teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął w planie wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego na rok 2013 zwiększony zakres zadania inwestycyjnego dot. budowy lub przebudowy infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Budowa skrzyżowania drogi gminnej z ul. Kłodzką (droga wojewódzka nr 381) w mieście  Jedlina-Zdrój" w roku 2013 na kwotę 300 000 zł.

W 2012 roku gmina Jedlina-Zdrój z własnych środków opracowała dokumentację techniczną dla w/w zadania. Z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa podróżujących a także ważny interes Województwa Dolnośląskiego w roku 2013 planowane jest rozpoczęcie budowy w/w skrzyżowania finansowane w 100% ze środków Województwa Dolnośląskiego.

Inwestycja polegać będzie na budowie tzw. lewoskrętu z ulicy Kłodzkiej z drogą  gminną w Jedlinie-Zdroju, w rejonie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i obejmować będzie:

- poszerzenie odcinka jezdni drogi wojewódzkiej o nawierzchni bitumicznej,

- budowę jezdni wlotu drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej,

- budowę chodnika (łączącego ciąg pieszych od strony P.Z.D. z wejściem na parking  przy kompleksie) z betonowej kostki brukowej.

Zgodnie z otrzymaną  informacją  planuje się także realizację przedsięwzięć polegających na remoncie odcinka ulicy Kłodzkiej.

 

Red. I.K.Darmetko

 

 

 

Dodatkowe informacje