Aktualności - Dla Mieszkańca

Zmiany w czynszach

  • Drukuj

Rada Miasta uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jedlina-Zdrój w latach 2013-2017, w którym zawarto nowe zasady naliczania czynszu za najem lokali mieszkalnych.

Do ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, uwzględniane będą tylko czynniki obniżające jego wartość użytkową tj.:

  • lokal bez łazienki – 15%,
  • w.c. poza lokalem lecz w budynku – 20%,
  • w.c. poza budynkiem – 30%,
  • lokal położony w suterenie – 10%,
  • lokal położony na parterze lub poddaszu – 5%,
  • wspólne użytkowanie pomieszczenia (kuchni, łazienki, w.c., przedpokoju) – 20%,
  • lokal bez gazu przewodowego – 20%.

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, od której naliczane będą zniżki wynosi 4,50 złotych (słownie: cztery złote 50/100).

Zaznaczyć należy, że łączna wysokość czynników obniżających wartość użytkową lokalu nie może przekroczyć 55% stawki bazowej czynszu z zastrzeżeniem, że stawka czynszu na danym lokalu po zastosowaniu w/w zniżek nie może być mniejsza od stawki obowiązującej w roku poprzednim.

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego oraz tymczasowego pomieszczenia wynosi 1,01 złotych (słownie: jeden złoty 01/100).

Osoby, którym wypowiedziano dotychczasową wysokość czynszu za najem lokalu mieszkalnego/socjalnego/tymczasowego pomieszczenia opłaty na nowych zasadach będą wnosiły od 1 czerwca 2013 roku.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały:

Uchwała Nr XXI/129/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jedlina-Zdrój w latach 2013-2017 (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 19 grudnia 2012 r., poz. 4990).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź niejasności dotyczących nowych zasad naliczania czynszu za najem lokalu prosimy o kontakt osobisty bądź telefoniczny celem udzielenia stosownych wyjaśnień (osoba prowadząca sprawę: Inspektor Magdalena Sobańska).

 

 

Red. M. Sobańska