Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Bezpłatne szkolenia informatyczne dla mieszkańców gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

 

Gmina Wałbrzych wraz ze Stowarzyszeniem Polska Izba Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław oraz Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji we Wrocławiu rozpoczyna cykl szkoleń informatycznych dla mieszkańców gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Szkolenia będą realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców".

W szkoleniach będą mogli wziąć udział mieszkańcy gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzycha, Boguszowa-Gorc, Szczawna-Zdroju, Jedliny-Zdrój, Głuszycy, Mieroszowa, Czarnego Boru, Starych Bogaczowic, Walimia, Radkowa, Świebodzic, Miasta i Gminy Kamiennej Góry oraz Miasta i Gminy Nowa Ruda – którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają wykształcenia co najwyżej średnie,
 • złożą deklarację udziału w szkoleniach ICT,
 • zamieszkują na terenie gmin sygnatariuszy deklaracji o Aglomeracji Wałbrzyskiej,
 • nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Preferowane będą osoby, które:

 • ukończyły 50 rok życia (w tym osoby powyżej 64 roku życia pozostające bez zatrudnienia i deklarujące gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie),
 • zamieszkują na terenach wiejskich,
 • pozostają bez zatrudnienia.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone dwa rodzaje szkoleń komputerowych:

1)    Szkolenia na poziomie podstawowym będą obejmowały następujące moduły umożliwiające uzyskanie certyfikatu ECDL Start:

 • Moduł 2 - Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
 • Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów
 • Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne
 • Moduł 7 - Przeglądanie stron internetowych/komunikacja

2)    Szkolenia na poziomie rozszerzonym będą obejmowały następujące moduły umożliwiające uzyskanie certyfikatu ECDL-Core:

 • Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 • Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
 • Przetwarzanie tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Użytkowanie baz danych
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna
 • Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

Zajęcia będą prowadzone przez trenerów posiadających certyfikat ECDL-Core lub z uprawnieniami egzaminatora ECDL, posiadających minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ECDL, w tym min.1 rok z grupą docelową.

Każdy z uczestników projektu otrzyma komplet materiałów dotyczących poszczególnych modułów. Szkolenia będą prowadzone jednocześnie w kilku gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Uczestnicy będą mogli wybrać miejsce szkolenia najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Po zakończeniu każdego szkolenia z danego modułu zostanie przeprowadzony egzamin przez egzaminatora ECDL, przy wykorzystaniu mobilnego certyfikowanego laboratorium. Potwierdzeniem nabytych przez uczestników projektu kompetencji będzie wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Certyfikat ECDL.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów:
71/723-46-62, 668-065-808, 74/665-53-19
oraz na stronie internetowej:
http://www.komputeroweszkolenia.eu

 

Do pobrania:

 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działanie 9.6 "Upowszechnienie uczenia się dorosłych", Poddziałanie 9.6.2 "Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych". Całkowita wartość projektu to 1.679.624,00 zł.

 

Red: A. Sobusiak

 

 

 

Dodatkowe informacje