Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka ubiega się o certyfikat II stopnia – „Zielona Flaga" w ramach Programu „Szkoły dla Ekorozwoju"

W promowaniu Ekologii w naszej szkole mamy już kilkuletnie doświadczenie. W ubiegłym roku szkolnym w ramach Programu „Szkoły dla Ekorozwoju" zdobyliśmy certyfikat I stopnia – Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 kontynuujemy działania ekologiczne i walczymy dla naszej szkoły o certyfikat II stopnia „Szkoły dla Ekorozwoju" – o „Zieloną Flagę".

 

 

 

Wybraliśmy dwa obowiązkowe obszary w zakresie których będziemy w tym roku pracowali: 1. Bioróżnorodność. 2. Elektroodpady.

W zakresie pierwszego obszaru podejmujemy różnorodne działania dotyczące m.in. ochrony środowiska, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, oszczędzania energii elektrycznej, oszczędzania wody, zdrowego żywienia,

W zakresie drugiego obszaru: Elektroodpady przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Świadomy wie co zrobić z ZSEE"; podjęliśmy aktywne działania związane z recyklingiem. Konkurs „Świadomy wie co zrobić z ZSEE" odbywa się w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym "Elektroodpady - proste zasady".

Temat segregacji, recyklingu i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest ważnym z punktu widzenia ochrony środowiska problemem. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem to - ochrona środowiska, troska o zdrowie i kondycję człowieka oraz oszczędność surowców naturalnych na produkcję nowych urządzeń. Istotny jest przekaz - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to odpad niebezpieczny i jako taki, nie może być wyrzucany z innymi odpadami do śmietnika. Chcemy w tym roku szkolnym upowszechnić właściwe postępowanie z elektroodpadami, zachęcać do segregowania oraz poinformować o korzyściach z recyklingu i odzysku ZSEE.

 

W ramach Programu „Szkoły dla Ekorozwoju"

Powołaliśmy Komitet Lokalny:

Powołanie dorosłych członków do specyficznych zadań (nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły).Powołanie uczniów na członków Komitetu na rzecz Ekorozwoju (kandydaci wybierani przez rówieśników)

Ustaliliśmy terminarz spotkań na cały rok szkolny.Wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie Audytu ekologicznego – uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły.Omówiliśmy propozycje do planu działania ekologicznego – „Roczny Plan działania w zakresie ekologii na rok szkolny 2012/2013".Wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne do procesu monitorowania i oceny stopnia realizacji planu działania – kryteria oceny.Ustaliliśmy plan powiązania różnorodnych zagadnień ekologicznych z programem nauczania.

 

W ramach konkursu „Świadomy wie co zrobić z ZSEE":

Stworzyliśmy Ekozespół reprezentujący szkołę w konkursie „Przyjaciele Przyrody".Wykonaliśmy Gazetkę szkolną „Świadomy wie co zrobić z ZSEE"Wykonaliśmy plakaty z Apelem do mieszkańców Jedliny-Zdroju, o niezaśmiecanie naszego miasta.Sporządziliśmy metryczkę Jedliny – Zdroju.Przeprowadziliśmy wśród mieszkańców miasta ankietę dotyczącą ZSEE.Przeprowadziliśmy wywiad z zastępcą Burmistrza Miasta – panem Markiem Fedorukiem, na temat nowej ustawy dotyczącej odpadów komunalnych.Sporządziliśmy mapkę Jedliny – Zdroju i okolic, gdzie znajdują się sklepy z AGD i RTV oraz punkty odbioru elektrośmieci.Poszukiwaliśmy nielegalnych wysypisk śmieci w mieście podczas zbiórki elektroodpadów przez mobilną firmę ALBA.Stworzyliśmy grę planszową „Dzieci kontra elektrośmieci": opracowaliśmy zasady gry, stworzyliśmy instrukcję gry, wykonaliśmy planszę do gry, karty z pytaniami dotyczącymi elektroodpadów, pionki.

Organizujemy zbiórki elektroodpadów:

Baterie – zbieramy we współpracy z firmą REBAPłyty CD i DVD – zbieramy we współpracy z Klubem Obrońców Planety.

Realizujemy Programy i Projekty edukacyjne z zakresu ekologii i ochrony środowiska, organizujemy akcje charytatywne na rzecz zwierząt, Stworzyliśmy Kodeks Ekologiczny

 

{gallery}styczen_13/3{/gallery}

 

Red: M. Bańczyk
Fot: M.Bańczyk

 

 

 

Dodatkowe informacje