Aktualności - Dla Mieszkańca

„Jedlina-Zdrój wczoraj i dziś” realizacja jedlińskiego grantu edukacyjnego

  • Drukuj

 

W Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie - Zdroju od maja  do października 2012 r. realizowany był projekt edukacyjny „Jedlina – Zdrój wczoraj i dziś”. Ideą projektu było wywołanie zainteresowania wśród uczniów regionem, tradycją, zwyczajami, historią, jak również stworzenie silnych więzi z „małą ojczyzną” i ugruntowania poczucia tożsamości regionalnej. Wprowadzając w świat tradycji regionu rozpoczęto od otoczenia najbliższego dzieciom. Czynne zaangażowanie w kulturę regionu i bezpośredni kontakt ze środowiskiem lokalnym przyczyniły się do wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia przynależności młodego człowieka.

Uczniowie na przestrzeni czterech miesięcy pogłębiali swoją wiedzę na temat naszego miasta, regionu. Zadaniem ich było gromadzenie wszelkiego rodzaju informacji (broszurek, widokówek, itp.) dotyczących naszej miejscowości, co w późniejszym terminie posłużyło im do wykonania plakatów. Cała grupa uczestniczyła również w wycieczce do Pałacu „Jedlinka”. Tam uczniowie spotkali się z panią przewodnik, która oprowadziła ich po ciekawych miejscach pałacu i zapoznała  z jego historią. Maluchy z zainteresowaniem słuchały legendy o „srebrnej łyżeczce” i mieszkańcach pałacu. Najciekawszym miejscem dla uczniów okazały się podziemia.  

W ramach realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w spacerach po naszym mieście, poznawali zabytki i interesujące miejsca. Ważnym wydarzeniem było spotkanie z przedstawicielką Stowarzyszenia Miłośników Jedliny, która w ciekawy sposób opowiadała o działalności stowarzyszenia, a przede wszystkim o naszym mieście. Pani Ewa również opowiadała o konkursie krasomówczym, w którym od lat biorą udział z sukcesami uczniowie naszej szkoły, a konkurs ten związany jest z legendami naszego regionu.

W czerwcu w ramach grantu został ogłoszony konkurs fotograficzny letniej przygody z aparatem pod hasłem „Najciekawsze miejsce w moim mieście”. Nagrodzono następujących uczniów:

I miejsce – Natalia Kacprzyk

II miejsce – Oliwia Maciejewska

III miejsce – Julia Pawłow

Wyróżnienie – Weronika Nawrocka, Wanessa Żybura

 

W trakcie dalszej realizacji projektu została zorganizowana wystawa prac plastycznych pod hasłem „Moje miasto” oraz plakatów promujących naszą „małą ojczyznę”.

Uczniowie wybrali się również na wycieczkę do Zamku Książ. Wzięli udział w lekcji zamkowej pt. „Historia Zamku”. Wysłuchali opowieści o zamku i jego mieszkańcach, obejrzeli prezentację archiwalnych fotografii i zwiedzili obiekt.

Na zakończenie projektu podczas wyjścia do Urzędu Miasta pani sekretarz Iwona Dermetko opowiedziała uczestnikom projektu o funkcjonowaniu władz lokalnych. Następnie dzieci spotkały się z Burmistrzem Miasta panem Leszkiem Orplem, któremu zadawały pytania dotyczące pełnionej funkcji oraz rozwoju Jedliny - Zdroju. Ogromną atrakcją była wizyta w gabinecie Pana Burmistrza, gdzie uczniowie mogli wczuć się w rolę gospodarza miasta próbując rozwiązać problemy wskazane przez Pana Burmistrza. Na koniec wizyty uczniowie zostali poczęstowani słodyczami.

Podsumowaniem całego projektu było opracowanie kroniki multimedialnej o naszym mieście i zaprezentowanie jej całej społeczności szkolnej. Przyznaną kwotę na realizację grantu w wysokości 1600 zł wydatkowano na zakup projektora multimedialnego oraz wstęp do Pałacu Jedlinka.

 

{gallery}styczen_13/2{/gallery}

 

Red. K. Skuza, J. Mucha
Fot. MSP