Aktualności - Dla Mieszkańca

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne.

  • Drukuj

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój

ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania

na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie do 5 marca 2018 r.

Wniosek musi zostać złożony na obowiązującym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wnioski złożone po okresie naboru nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków można pobrać w następujący sposób:

-        za pośrednictwem strony internetowej www.jedlinazdroj.eu   

-        osobiście w siedzibie Urzędu (Biuro Obsługi Klienta)       

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski (tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku).

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Link do wniosku:

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

osoby fizyczne (właściciele, współwłaściciele, najemcy nieruchomości i lokali mieszkalnych)

Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana ogrzewania węglowego na:

- kotły opalane gazem

- kotły opalane olejem opałowym

- piece elektryczne

- pompy ciepła

 Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7.000 zł.

Warunki składania wniosków:

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, w godz. pracy Urzędu (tel. 748455215 wewn. 30). 

Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od udzielenia Gminie Jedlina-Zdrój pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.