Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Rowery elektryczne dla mieszkańców

W dniu 17 stycznia br. w hotelu Jedlinka odbyła się Konferencja Prasowa, podczas której   Burmistrzowie Miast: Świeradowa -Zdroju, Głuszycy i Jedliny-Zdroju podpisali List intencyjny – Deklarację współpracy, którego głównym założeniem jest  wdrożenie dla mieszkańców pilotażowego programu „Bezpłatna wypożyczalnia rowerów elektrycznych”. Dokument wskazuje na wolę współpracy  na rzecz ograniczenia niskiej emisji  i promowania aktywnego trybu życia z wykorzystaniem rowerów elektrycznych. To nowy pomysł, który został uruchomiony w gminie Świeradów-Zdrój. Burmistrz tego miasta Roland Marciniak wyjaśnił, że wdrożenie tego przedsięwzięcia wpisuje się w obecny trend związany  z elektronicznym napędem w komunikacji. Zaprezentowany podczas konferencji model roweru elektrycznego ma być dostępny wyłącznie dla mieszkańców danej gminy. Projekt ma na celu zachęcenie mieszkańców w każdym wieku do korzystania z alternatywnej formy poruszania się z użyciem roweru napędzanego elektrycznie.

Jest to szczególnie istotne w górzystym ukształtowaniu terenu w naszych gminach. Zatem pokonanie kilku kilometrów wzniesień i pagórków nie będzie stanowiło większego problemu. Z tej możliwości na pewno korzystać będą osoby, które do tej pory uznawały, iż nie mają na tyle sił, by wsiąść na rower.

Burmistrz Miasta Głuszycy Roman Głód, uznał, iż projekt ten  stanowi dodatkową atrakcję w gminie, gdzie od lat istnieje tradycja kolarstwa MTB, a ścieżki rowerowe mają różną skalę trudności.

Burmistrz Miasta Leszek Orpel poinformował, że w  każdej  z gmin zakupionych zostanie  6 rowerów elektrycznych, które będą wypożyczane bezpłatnie mieszkańcom danego miasta. Regulamin wypożyczania jest obecnie opracowywany z uwzględnieniem doświadczeń Świeradowa -Zdroju. Gminy będą też starały się pozyskać środki zewnętrzne, które pozwolą na dopłaty osobom fizycznym, które zdecydują się taki rower kupić. Gminy wystąpią m.in. do Funduszu Ochrony Środowiska, czy też będą pozyskiwać środki z projektów w ramach współpracy przygranicznej Euroregionu.

Zakupione przez gminy rowery będą przeznaczone do nieodpłatnego wypożyczania jedynie mieszkańcom. Natomiast samorządowcy liczą na to, że dla turystów powstaną komercyjne wypożyczalnie, które z pewnością powstaną przy obiektach hotelarskich czy gastronomicznych.

W każdej gminie powstaną specjalne stacje do ładowania rowerów. Jedno ładowanie wystarczy  na przejechanie od 35 do 70 kilometrów - w zależności od ustawień roweru, prędkości jazdy i zróżnicowania terenu jazdy.

Wypełniając zapisy deklaracji, Burmistrz Miasta Leszek Orpel zapowiedział, że otwarcie bezpłatnej wypożyczalni rowerów elektrycznych planuje się na dzień 21 marca 2018r. Kolejne imprezy z udziałem przedstawicieli miast będą odbywać się 8 kwietnia w Jedlinie-Zdroju w ramach Festiwalu Aktywności, 8 czerwca  w  Świeradowie i 3 września w Głuszycy.

Red. i fot. UM Jedlina-Zdrój

Dodatkowe informacje