Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Budżet Gminy Jedlina – Zdrój na 2018 r. przyjęty.

W grudniu 2017 Radni Rady Miasta Jedlina-Zdrój jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 r. W przyszłorocznym  budżecie zaplanowano dochody na poziomie 25.047.680,00 zł,  a  wydatki  w wysokości : 25.172.660,00 zł.  Projekt budżetu wraz z Wieloletnią prognozą finansową na lata 2018-2028   został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową  we Wrocławiu.

Najważniejsze inwestycje, które będą w tym roku realizowane :

1.Na rewitalizację centrum miasta, planujemy przeznaczyć 1 mln 600 tys. zł i wykonamy, m.in. remonty podwórek i ścieżek. Naprawimy lub rozbierzemy niepotrzebne, rozpadające się komórki. W Alei Niepodległości i okolicach ul. Sienkiewicza uporządkujemy zieleń, posadzimy nowe krzewy i kwiaty, postawimy ławki i kosze na śmieci. Utwardzimy parkingi i wybudujemy przy Centrum Kultury podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dla turystów, kuracjuszy, osób odwiedzających uzdrowisko, a także dla mieszkańców, w budynku przy ul. Sienkiewicza 1 otworzymy  Centrum Informacji Turystycznej. 

2.Ogłosimy nabór nowych wniosków i kontynuować będziemy dopłaty do wymiany pieców centralnego ogrzewania na paliwa ekologiczne. Na to zadanie planujemy przeznaczyć 300 tys. zł w ramach pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

3.Wykonamy termomodernizację budynku Gimnazjum Miejskiego z dofinansowaniem w wys. 85% z UE.

4. W związku ze wzmożonym ruchem samochodowym po wybudowaniu wieży widokowej na Borowej zmodernizujemy ul. Pokrzywianki, na której wybudujemy nowe miejsca postojowe oraz tzw. mijanki.

5.Wymienimy 300 lamp oświetleniowych na energooszczędne oświetlenie ledowe. Nowe punkty świetlne otrzyma osiedle domków jednorodzinnych, tzn. ulice: Herberta, Norwida, Miłosza i Sikorskiego.

6.Będziemy kontynuować modernizację budynków i lokali mieszkalnych. Wyremontujemy kolejne lokale socjalne. Na to zadanie przeznaczymy 200 tys. zł.

7.W tym roku modernizacja cmentarza komunalnego polegała będzie, m.in. na wymianie kolejnej części ogrodzenia oraz rozbudowie kolumbarium.

8.W dalszym ciągu będzie modernizowany kompleks sportowo – rekreacyjny. W okolicach Skateparku wybudujemy siłownię terenową oraz rowerowy tor przeszkód (pumptrack). Nowy wygląd zyska boisko sportowe ponieważ część trybun zadaszymy.

9.Zakończymy realizację programu E-usługi skierowanego  do mieszkańców i turystów.

 

  Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane w budżecie na 2018r. wynoszą: 7.020.000 zł  co stanowi  27,89 % wydatków ogółem.

Struktura planowanych dochodów  zakłada następujące wpływy do budżetu:

  1. Dochody majątkowe w wysokości -  5.943.500 zł
  2. Wpływy z podatków i opłat -     4.927.620 zł
  3. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 3.450.071 zł
  4. Część oświatowa subwencji ogólnej  -  4.034.376 zł
  5. Część  wyrównawcza subwencji ogólnej   -  1.277.847 zł
  6. Dotacje celowe z budżetu państwa  - 4.719.510 zł
  7. Pozostałe dochody – 694.756 zł

 

sporządziła: K. Szemiel

Dodatkowe informacje