Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Projekt „Razem w przeszłość" podsumowany

W dniu 9 listopada 2012r. w sali konferencyjnej Hotelu „Jedlinka" w Jedlinie-Zdroju odbyło się podsumowanie kolejnej edycji projektu systemowego 'Razem w przyszłość", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

 

 

 

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu, Prezes Firmy Szkoleniowo-Doradczej Pani Anna Szywała, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie -Zdroju – Elżbieta Zapart oraz pracownicy realizujący projekt.

W tegorocznej edycji uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniu zawodowym „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych". Cykl szkoleń zawodowych poprzedziły grupowe i indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym, konsultacje z psychologiem oraz treningi i interpersonalne.

Celem szkolenia było ułatwienie dostępu do rynku pracy 8 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym.

Po prezentacji podsumowującej poszczególne etapy szkolenia oraz po odczytaniu listu gratulacyjnego od Władz Miasta Jedlina-Zdrój, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju wraz z Panią Prezes Anną Szywała wręczyły uczestnikom projektu zaświadczenia ukończenia szkolenia.

 

{gallery}www/18{/gallery}

 

Redakcja: OPS Jedlina-Zdrój
Fot: OPS Jedlina-Zdrój

 

 

 

Dodatkowe informacje