Polish Czech English French German

Szukaj

Informacja dot. Programu „Rodzina 500 plus”

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych     i wychowawczych wydawane i przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pokój nr 2:

- w miesiącu sierpniu 2017r.:   od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do 15ºº

- od miesiąca września 2017r.: poniedziałek, wtorek, środa od godziny 8ºº do 12ºº

                                                  czwartek, piątek od godziny 12ºº do 15 ³º

 

Wnioski można składać również w formie elektronicznej.

Czytaj więcej...

Informacje w sprawie programu „Rodzina 500 plus”

30 września kończy się okres zasiłkowy programu „Rodzina 500 plus”. Rodziny, które chcą w dalszym ciągu otrzymywać świadczenia muszą złożyć nowy wniosek. Kolejny okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpocznie się 1 października i potrwa do 30 września przyszłego roku.


Od 1 sierpnia br. będzie  można pobierać i składać wnioski wraz z dokumentami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11,  w pokoju Nr 2, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do 15ºº.  Wnioski będzie można składać również  w formie elektronicznej.

 

Główne zasady przyznawania świadczeń nie ulegną zmianie. Wsparcie od drugiego dziecka obejmuje rodziców i opiekunów dzieci do 18 roku życia. W przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto, może otrzymać wsparcie również na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z nowelizacją ustawy, od 1 sierpnia 2017r. ulegają zmianie wzory wniosków o świadczenie rodzinne, alimentacyjne i świadczenia wychowawcze "500+". Druki w/w wniosków na okresy zasiłkowe: 2016/201; 2017/2018 będą do pobrania w OPS po zakończeniu procesu legislacyjnego i publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw RP.

 

Wszelkie informacje dotyczące  świadczeń można uzyskać pod numerem telefonu: 74 84 55 270

Ruszył Program 500 plus

W Jedlinie-Zdroju od 1 kwietnia br. osoby zainteresowane ubieganiem o świadczenie wychowawcze tzw. „500 plus” mogą pobierać wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej, a także w Urzędzie Miasta. Niezbędnych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest realizatorem programu. Jak wynika z uzyskanych informacji proces ten przebiega bez większych problemów. Przypominamy, że w pierwszym okresie wnioski można składać do 1 lipca włącznie, a świadczenie zostanie przyznane od 1 kwietnia.

 

Czytaj więcej...

Składanie wniosków drogą elektroniczną

Wniosek on-line o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą:
1. Bankowości elektronicznej,
2. Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
3. Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),
4. ePUAP.

Czytaj więcej...

Uwaga!!! Ważne informacje - Program "Rodzina 500 plus"

 

Program „Rodzina 500 plus”– czyli jak otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko

Kiedy, jak i gdzie złożyć wniosek?

W pierwszych trzech miesiącach nie trzeba się spieszyć !!!

• Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), a świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r.
• Na ustalenie i wypłatę świadczeń Ośrodki mają wyjątkowo 3 miesiące, a nie miesiąc od dnia złożenia wniosku.
• Dopiero na wnioski złożone po 1 lipca 2016 r., świadczenia będą przyznane i wypłacane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
• Tylko pierwszy okres ustalenia świadczenia rozpoczyna się: 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r.
• Świadczenia przyznawane będą na okresy roczne od 1 października do 30 września.
• Do programu będzie można dołączyć w dowolnym czasie.

Realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, Dział Świadczeń Rodzinnych.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje