Polish Czech English French German

Szukaj

Rada Miasta Jedlina-Zdrój

Maria Drapich- Przewodnicząca Rady Miasta

Marek Resiak- Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Henryk Zieliński- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sławomir Łysień- Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marek Ilczuk- Przewodniczący Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji

Kamila Hrabia- Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji

Janina Malecha- Przewodnicząca Komisji Spraw Gospodarczych

Jerzy Górnicki- Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych

Marek Resiak- Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Grażyna Marcinów- Wiceprzewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej

Urszula Węcławik- Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

Monika Świderska- Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

oraz radni:

Katarzyna Biziewska

Przemysław Klimek

Robert Kubiak

Zygmunt Żyłak

Radni pracują w pięciu Komisjach:

1. Komisja Spraw Gospodarczych: Janina Malecha, Jerzy Górnicki, Grażyna Marcinów, Sławomir Łysień, Robert Kubiak, Urszula Węcławik, Zygmunt Żyłak, Kamila Hrabia.

2. Komisja Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji w składzie: Marek Ilczuk, Kamila Hrabia, Henryk Zieliński, Monika Świderska, Przemysław Klimek, Marek Resiak, Janina Malecha, Urszula Węcławik.

3. Komisja Rewizyjna: Henryk Zieliński, Sławomir Łysień, Zygmunt Żyłak, Katarzyna Biziewska.

4. Komisja Uzdrowiskowa: Marek Resiak, Grażyna Marcinów, Katarzyna Biziewska, Marek Ilczuk, Przemysław Klimek, Henryk Zieliński, Kamila Hrabia, Sławomir Łysień

5. Komisja Spraw Społecznych: Urszula Węcławik, Monika Świderska, Robert Kubiak, Katarzyna Biziewska, Przemysław Klimek, Zygmunt Żyłak, Janina Malecha, Jerzy Górnicki.

Dodatkowe informacje