Polish Czech English French German

Szukaj

Trening systemu wczesnego ostrzegania mieszkańców

BURMISTRZ MIASTA 

                  JEDLINA - ZDRÓJ                          

podaje do publicznej wiadomości:

 

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń   i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów   w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96) informuję, że zgodnie  z  Zarządzeniem Wojewody  Dolnośląskiego w dniu:

 1 sierpnia 2017 roku

 

zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania, polegający na wyemitowaniu sygnału akustycznego - modulowanego dźwięku syreny w okresie 3 minut.

godz. 17:00 „Ogłoszenie alarmu”

                  

Trening ma na celu uczczenie

 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

oraz sprawdzenie funkcjonowania systemu ostrzegania        i alarmowania mieszkańców. 

 

 

                                              Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój

 

                                                                              /-/ Leszek Orpel

Jedlina-Zdrój, 31 lipca 2017 r.

 

Dodatkowe informacje