Polish Czech English French German

Szukaj

Herb, flaga, pieczęcie

 „Herb przemawia swoją historią do wszystkich, którzy ją rozumieją - prof. Marian Gumowski"

  

   Te znamienite słowa naszego wielkiego historyka i znawcy heraldyki municypalnej doskonale odzwierciedlają potrzebę przywrócenia dawnych godet symboli miasta Jedlina-Zdrój. Ustanowiony w 1994 roku przez Redę. Miasta Jedlina-Zdrój herb nie spełnia wymogów sztuki heraldycznej, nie jest też zgodny z miejscową tradycją historyczną co określił ustawodawca przy opiniowaniu symboli samorządowych. Obecny herb możemy raczej nazwać turystycznym logo i taką funkcje, może on po przekomponowaniu spełniać w przyszłości.

   Miasto Jedlina-Zdrój jako osada ma 300 letnią tradycję. Od połowy XVIII wieku osada ta jako miasteczko targowe posiadała swoją pieczęć z głównym godłem, które stanowi wizerunek Pawilonu Zdrojowego. Pierwsze znane wizerunki napieczętne odnotowano na dokumentach pochodzących z roku 1748, Podobna pieczęć owalna znakuje się na dokumencie z roku 1778, taki wizerunek herbowy przetrwał aż do roku 1945.

   Dzisiaj tworząc nowy herb Jedliny wzorowano się na jego starych wizerunkach mających udokumentowaną 300 letnią tradycję. Dokładnie wizerunek herbu miejscowości opisał w przedwojennym herbarzu Otto Hupp w następujący sposób w srebrnym polu (białym) czerwony pawilon zdrojowy z zielonym dachem, na zwieńczeniu czarny orzeł (...), pawilon stoi na zielonej murawie otoczony czerwonym płotem, na płocie powieszony czteropolowy złoty kartusz herbowy. W polu pierwszym i czwartym czarny ostrzew [nawiązuje do herbu współzałożycieli miejscowości baronów von Seherr-Thoss). W polu drugim i trzecim czarne skrzydło (nawiązuje do rodu współzałożycieli miejscowości hrabiów von Puckler)...".

   W oparciu o opis utworzono nowy wizerunek herbu nawiązujący do historycznych tradycji miejscowości, uwzględniając jednak przynależność Jedliny do historycznego Śląska, jako okres najdłuższy. Wizerunek orła śląskiego z charakterystyczną przepaską na piersi umieszczono na pawilonie i wykonano zgodnie ze sztuką heraldyczną. Taki wizerunek herbu miasta nawiązuje do piastowskich korzeni tej ziemi, podkreśla również uzdrowiskowy charakter miejscowości. Od podstawowych barw herbowych t), zielonego, białego i czerwonego utworzono kolory miejskiej flagi.

   Przywrócenie starego historycznego herbu podkreślającego nasze piastowskie korzenie, ale i 300 letnią uzdrowiskową tradycję miejscowości a także nawiązującego do godeł rycerskich założycieli tej osady, to dobry przykład na nowe europejskie spojrzenie na naszą wspólną małą ojczyznę ŚLĄSK.

Redakcja: E. Klisz

 

Herb Miasta Jedlina-Zdrój

 

Herb Miasta Jedlina-Zdrój

 

 

Flaga Miasta Jedlina-Zdrój

 

Flaga Miasta Jedlina-Zdrój

 

 

Pieczęcie Urzędowe Miasta Jedlina-Zdrój

 

Pieczęcie Urzędowe Miasta Jedlina-ZdrójPieczęcie Urzędowe Miasta Jedlina-ZdrójPieczęcie Urzędowe Miasta Jedlina-Zdrój

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje