Polish Czech English French German

Szukaj

Fundusze UE

Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju - Etap II

Czytaj więcej...

Modernizacja terenu przy uzdrowiskowej pijalni wód mineralnych w Parku Zdrojowym i Placu Zdrojowego

 

Po okresie zimowym wznowione zostały prace przy realizacji projektu pn. „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno – Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju – Etap II". W ramach zadania „Modernizacja terenu przy uzdrowiskowej pijalni wód mineralnych w Parku Zdrojowym i Placu Zdrojowego" wykonywane są prace przy budowie hali spacerowej z oranżerią, gdzie wstawione zostały okna i drzwi, wykonana została wylewka betonowa podłóg.

Czytaj więcej...

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina-Zdrój

 

W dniu 12 grudnia 2011 r. Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podpisał umowę o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – Priorytet IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego śląska („MIASTA"), Działanie 9.2. „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców".

Czytaj więcej...

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – Priorytet nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport"), działanie nr 3.1 - Infrastruktura drogowa.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje