Polish Czech English French German

Szukaj

Fundusze UE

Spotkania dotyczące usług publicznych świadczonych przez Gminę Jedlina-Zdrój

 

Szanowni Państwo

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zaprasza mieszkańców zainteresowanych poprawą jakości świadczonych przez gminę usług do udziału w spotkaniach diagnozujących poziom usług i kierunki potrzebnych zmian.

Diagnoza będzie prowadzona przez pracowników "EU-CONSULT" Sp. z o.o. w ramach realizacji I etapu projektu pn.: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej". Badaniem zostaną objęte następujące usługi: edukacyjne, kulturalne, komunikacyjne, komunalne, związane z ochroną środowiska, a także ochroną zdrowia.

Czytaj więcej...

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej

Logo Narodowa Strategia Spójności

 

Gmina Jedlina-Zdrój od 1 lutego bierze udział w ww. projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - Konkurs Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina-Zdrój

 

Przedmiotem Projektu jest rewitalizacja 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych: przy ul. Piastowskiej 31, Kłodzkiej 69, Chrobrego 12, Chrobrego 18, Moniuszki 23, Noworudzkiej 8, Sienkiewicza 2, Sienkiewicza 2A, Świdnickiej 15, Kłodzkiej 44, Chrobrego 21, Chrobrego 22 oraz Zakopiańskiej 3. W zależności od potrzeb i pilności spraw remontowych wykonane zostaną między innymi dachy budynków, elewacje, klatki schodowe, instalacje techniczne.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje