Polish Czech English French German

Szukaj

Fundusze UE

Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap – III

Głównym celem projektu pn. „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap – III” jest podniesienie jakości architektury zdrojowej Gminy poprzez budowę i modernizację obiektów turystycznych i uzdrowiskowych. Przyczyni się to do uatrakcyjnienia miasta oraz pozwoli konkurować z innymi dolnośląskimi miejscowościami uzdrowiskowymi. Należy zaznaczyć, iż projekt przyczynia się także do podniesienia jakości usług uzdrowiskowych i turystycznych.

 

Czytaj więcej...

Kolejne inwestycje w naszym mieście

Rozpoczęto realizację projektu pn. „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap – III”, który obejmuje wykonanie 6 zadań inwestycyjnych.

Istniejąca architektura uzdrowiskowa, zasoby naturalne Gminy oraz jej przygraniczne położenie stwarzają korzystne warunki do rozwoju miasta jako Uzdrowiska oraz rozwoju usług turystycznych, a tym samym konieczne jest tworzenie nowych obiektów i atrakcji uzdrowiskowych, uzupełniających istniejącą infrastrukturę.
 

Czytaj więcej...

Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III

Czytaj więcej...

"Zdobądź z Nami Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy"

Gmina Wałbrzych wraz z partnerami Polską Izbą Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław oraz Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji we Wrocławiu, realizuje od stycznia 2013 r. projekt, pn. „Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców”. Na realizację projektu Partnerzy pozyskali 100% dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Aktualnie trwa nabór uczestników na zajęcia, które rozpoczną się w styczniu przyszłego roku.

 

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje