Fundusze UE

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dot. 25 przystanków autobusowych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej

  • Drukuj


 

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dot. 25 przystanków autobusowych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej


Zgodnie z założeniami realizowanego projektu oraz Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego, Gmina Wałbrzych – lider Aglomeracji Wałbrzyskiej - przystąpiła do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przystanków autobusowych dla miejscowości znajdujących się na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Stan istniejącej infrastruktury przystankowej w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej wymaga stworzenia dokumentacji, która w przyszłości pozwoli zrealizować inwestycje podnoszące poziom świadczonych przewozów. Celem zadania jest poprawa skomunikowania gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz dostosowanie infrastruktury przystankowej do wzrostu potrzeb i oczekiwań pasażerów komunikacji publicznej. Ponadto zadbanie o estetykę istniejących już punktów przystankowych oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni w ich obrębie, będzie skutkowało wzrostem poziomu bezpieczeństwa oraz wygody pasażerów.

W dniu 21 lipca 2015 r. zawarto umowę z firmą TTAT – architekt Magdalena Tokarska, z siedzibą w Katowicach, na wykonanie ww. dokumentacji o różnym zakresie dla 25 przystanków komunikacji publicznej, usytuowanych w następujących lokalizacjach:

1. Boguszów-Gorce, ul. Fornalska;
2. Boguszów-Gorce, ul. Traugutta;
3. Boguszów-Gorce, ul. Kamiennogórska;
4. Głuszyca, ul. Grunwaldzka 26;
5. Głuszyca, ul. Kłodzka 13-15;
6. Głuszyca, ul. Bolesława Chrobrego 1;
7. Jedlina-Zdrój, pl. Zwycięstwa (Rondo);
8. Jedlina-Zdrój, ul. Kłodzka;
9. Jedlina-Zdrój, przy zbiegu ul. Kłodzkiej i ul. Pokrzywianka (Kamieńsk);
10. Mieroszów, ul. Sportowa;
11. Sokołowsko, pętla przy ul. Głównej;
12. Kowalowa, ul. Wałbrzyska przy korcie;
13. Szczawno-Zdrój, ul. Solicka (kierunek Wałbrzych Centrum);
14. Szczawno-Zdrój, ul. Solicka (przystanek dla wysiadających i linii nr 18);
15. Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa (ok. nr 14);
16. Świdnica, ul. Ridla nr 132-02;
17. Świdnica, ul. Szarych Szeregów 180-01;
18. Świdnica, ul. Szarych Szeregów 180-02;
19. Świebodzice, Ul. Wałbrzyska 24 (oba kierunki);
20. Świebodzice, Ul. Mieszka I;
21. Świebodzice, Ul. Os. Sudeckie 6;
22. Świebodzice, Aleje Lipowe (skrzyżowanie z ul. Kolejową);
23. Walim, działka nr 368;
24. Dziećmorowice, działki nr 134 i 187 obręb Dziećmorowice II;
25. Rzeczka, działka nr 119/23.

Zakończenie prac projektowych przewidziano na 14.08.2015 r.

Na opracowanie ww. dokumentacji, Gmina Wałbrzych pozyskała środki w ramach projektu nr 45/MOF/2/2013 pod tytułem "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.