Polish Czech English French German

Szukaj

Fundusze UE

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dot. 25 przystanków autobusowych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej


 

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dot. 25 przystanków autobusowych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej


Zgodnie z założeniami realizowanego projektu oraz Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego, Gmina Wałbrzych – lider Aglomeracji Wałbrzyskiej - przystąpiła do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przystanków autobusowych dla miejscowości znajdujących się na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Stan istniejącej infrastruktury przystankowej w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej wymaga stworzenia dokumentacji, która w przyszłości pozwoli zrealizować inwestycje podnoszące poziom świadczonych przewozów. Celem zadania jest poprawa skomunikowania gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz dostosowanie infrastruktury przystankowej do wzrostu potrzeb i oczekiwań pasażerów komunikacji publicznej. Ponadto zadbanie o estetykę istniejących już punktów przystankowych oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni w ich obrębie, będzie skutkowało wzrostem poziomu bezpieczeństwa oraz wygody pasażerów.

W dniu 21 lipca 2015 r. zawarto umowę z firmą TTAT – architekt Magdalena Tokarska, z siedzibą w Katowicach, na wykonanie ww. dokumentacji o różnym zakresie dla 25 przystanków komunikacji publicznej, usytuowanych w następujących lokalizacjach:

1. Boguszów-Gorce, ul. Fornalska;
2. Boguszów-Gorce, ul. Traugutta;
3. Boguszów-Gorce, ul. Kamiennogórska;
4. Głuszyca, ul. Grunwaldzka 26;
5. Głuszyca, ul. Kłodzka 13-15;
6. Głuszyca, ul. Bolesława Chrobrego 1;
7. Jedlina-Zdrój, pl. Zwycięstwa (Rondo);
8. Jedlina-Zdrój, ul. Kłodzka;
9. Jedlina-Zdrój, przy zbiegu ul. Kłodzkiej i ul. Pokrzywianka (Kamieńsk);
10. Mieroszów, ul. Sportowa;
11. Sokołowsko, pętla przy ul. Głównej;
12. Kowalowa, ul. Wałbrzyska przy korcie;
13. Szczawno-Zdrój, ul. Solicka (kierunek Wałbrzych Centrum);
14. Szczawno-Zdrój, ul. Solicka (przystanek dla wysiadających i linii nr 18);
15. Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa (ok. nr 14);
16. Świdnica, ul. Ridla nr 132-02;
17. Świdnica, ul. Szarych Szeregów 180-01;
18. Świdnica, ul. Szarych Szeregów 180-02;
19. Świebodzice, Ul. Wałbrzyska 24 (oba kierunki);
20. Świebodzice, Ul. Mieszka I;
21. Świebodzice, Ul. Os. Sudeckie 6;
22. Świebodzice, Aleje Lipowe (skrzyżowanie z ul. Kolejową);
23. Walim, działka nr 368;
24. Dziećmorowice, działki nr 134 i 187 obręb Dziećmorowice II;
25. Rzeczka, działka nr 119/23.

Zakończenie prac projektowych przewidziano na 14.08.2015 r.

Na opracowanie ww. dokumentacji, Gmina Wałbrzych pozyskała środki w ramach projektu nr 45/MOF/2/2013 pod tytułem "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

 

Dodatkowe informacje