Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Podsumowanie działalności Rady Miasta Jedlina-Zdrój w „połowie” kadencji

 21 listopada 2012r. minęły dwa lata od dnia, w którym mieszkańcy wybrali Burmistrza Miasta oraz radnych Rady Miasta Jedlina-Zdrój na kadencję 2010-2014. Kandydaci zaprezentowali swój program wyborczy, w którym wskazać do wykonania najważniejsze zadania związane z rozwojem miasta.


Dla porównania poniżej wykazano dochody i wydatki budżetu miasta w latach 2010-2012 ze wskazaniem udziału środków na wydatki inwestycyjne. Zestawiono także wszystkie obszary zaplanowane do realizacji w tej kadencji wraz z krótkim opisem ich wykonania:

 

 

Zadania zaplanowane do realizacji w kadencji 2010-2012 z opisem ich wykonania:

1. Budowa kolektora sanitarnego w Glinicy i rozpoczęcie budowy kolektora w Kamieńsku:

 • zrealizowano budowę kolektora w obrębie ulic: S. Moniuszki, Zakopiańskiej i Dolnej, - wartość całkowita zadania - 1 538 122,35 PLN;
 • budowa kolektora w Kamieńsku – realizacja zadania nastąpi przez WZWiK Wałbrzych, który w swoim budżecie na 2013r. zaplanował realizację zadania; wartość prac oszacowano na kwotę 1100 tys. zł.

2. Modernizacja nieutwardzonych dróg:

 • utwardzono nawierzchnię na ulicach: Łąkowej, J. Kochanowskiego oraz wykonano utwardzenia nawierzchni do nieruchomości przy ulicach: Kościelnej, do nr. 5-7, Świdnickiej, do nr. 15, Noworudzkiej, do nr. 9-11 oraz Noworudzkiej, do nr. 19; utwardzono nawierzchnię parkingów: przy ul. J. Słowackiego, Al. Niepodległości, ul. Piastowskiej 13 i częściowo za Urzędem Miasta; wykonano chodnik pomiędzy ul. Wałbrzyską, a ul. B. Prusa; przy współpracy z firmą „DINO" wykonano parking przy ul. B. Chrobrego;
 • zrealizowano inwestycję pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju". W ramach tej inwestycji zmodernizowano: Pl. Zwycięstwa, ulice: G. Narutowicza, J. Słowackiego, Zakopiańską, Partyzantów, A. Mickiewicza, J. Tuwima, M. Konopnickiej, T. Chałubińskiego, H. Sienkiewicza; przebudowano skrzyżowanie ul. Warszawskiej z Piastowską. Wartość całkowita zadania – 5 193 598,06 zł.

3. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w sprawie przejęcia linii kolejowej nr 285 oraz dokończenia remontu jezdni i chodników ul. Kłodzkiej:

 • projekt przejęcia linii kolejowej nr 285 znajduje się w koncepcji Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej;
 • wykonano remont ul. Kłodzkiej od skrzyżowania z drogą 383 do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego), pozostała część zaplanowana została przez DSDiK Wrocław w latach 2013-2014.

4. Realizacja przebudowy wyciągu narciarskiego z wykonaniem naśnieżania, zakup ratraka i przygotowanie tras do narciarstwa biegowego:

 • oddano do użytkowania zmodernizowany wyciąg narciarski: wybudowano dolną stację obsługi, a także zmodernizowano oświetlenie stoku, zakupiono 2 armatki do sztucznego zaśnieżania oraz ratrak, wytyczono 1,5 km tras do narciarstwa biegowego z wykonaniem kładek na skrzyżowaniu tras. Wartość całkowita zadania to około 1 956 000,00 zł.

5. Realizacja przebudowy placu Zdrojowego, parku przy „Białej Sali, wykonanie Hali Spacerowej oraz remont zabytkowej Remizy przy ul. Warszawskiej:

 • na placu Zdrojowym wymieniona została nawierzchnia na kostkę brukową, zamontowano nowe oświetlenie, wybudowano fontannę z oświetleniem, postawiono rzeźbę Charlotty. Urządzono Park Zdrojowy poprzez nowe nasadzenia, wytyczono ścieżki, ustawiono ławki oraz wykonano oświetlenie, wybudowano halę z oranżerią – uroczyste otwarcie nastąpi w dniu 8.12.2012r.;
 • Remiza została zmodernizowana, a 11 listopada 2012r. nastąpiło jej uroczyste otwarcie połączone z wystawą dot. historii miasta.

6. Poprawa infrastruktury cmentarza:

 • wykonano wymianę odcinka ogrodzenia starej części cmentarza ok. 65 mb od strony ul. Cmentarnej, utwardzono nawierzchnię alejek „starej" części cmentarza poprzez ułożenie kostki betonowej, ok. 800 m2.

7. Stworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy:

 • rozwinęła się infrastruktura turystyczno-hotelowa:

powstały: nowy hotel „Jedlinka", Willa „Kwiaty Polskie", Bar „pod Bykiem";
- zmodernizowano wyciąg narciarski;
- poszerzyła się oferta Centrum Sportów Górskich „Czarodziejska Góra Relax";
- uruchomiono w okresie letnim „Mini Golf";
- działa komunikacja podmiejska - linia nr „5";
- działa „Zajazd na Skarpie", Pokoje „u Bieguna", Gospodarstwo Agroturystyczne „Zacisze Trzech Gór"; w grudniu nastąpi otwarcie kolejnego obiektu Pokoje Gościnne „Słowik" wraz z restauracją.

Przy niżej wymienionych obiektach zatrudniono:
1. Wyciąg narciarski, tor saneczkowy: 3 osoby + 2 stażystów;
2. Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Kłodzkiej: 3 osobu + 1 stażysta;
3. Hotel „Jedlinka": 16 osób;
4. Centrum Sportów Górskich „Czarodziejska Góra Relax": 4 osoby;
Od 2008 roku realizowany jest przez OPS projekt systemowy pn. „Razem w przyszłość" w ramach POKL 2007–2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym każdorazowo uczestniczy w różnych kursach od 8 – 12 osób. Ogółem we wszystkich edycjach programu udział wzięły 43 osoby, nabywając podstawowe umiejętności przydatne na rynku pracy.

8. Łagodzenie skutków bezrobocia:

 • łagodzenie skutków bezrobocia realizowano poprzez zabieganie o środki na prace interwencyjne, roboty publiczne i prace społecznie użyteczne,

 

Bezrobocie na koniec 2010r.;

289 osób, w tym 138 kobiet.

Bezrobocie na koniec 2011r.;

308 osób, w tym 154 kobiet.

Bezrobocie w 2012r.,

(dane na koniec X/2012);

241 osób, w tym 124 kobiet.
Rodzaj pracy:

1. Prace interwencyjne – 8;
2. Rob. publiczne – 9;
3. Staże – 1;
4. PSU - 20 osób/m-c.

1.prace interwencyjne – 5;
2. Roboty publiczne – 12;
3. Staże – 5;
4. PSU - 20 osób/m-c.

 

 

 

 

 

9. Współpraca z firmami: „gazowniczą", „energetyczną" i „wodociągową" w poprawianiu infrastruktury miasta:

 • przy współpracy z DSG Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy W-ch została wybudowana i przebudowana sieć gazowa przy ulicach: ul. Partyzantów, A. Mickiewicza, A. Fredry, J. Kochanowskiego, C.K. Norwida, J. Tuwima, Brzozowa, C. Miłosza, Gen. W. Sikorskiego, G. Narutowicza, H. Sienkiewicza, Akacjowa, Lipowa;
 • przy współpracy z EnergiaPro S.A. Oddział w Wałbrzychu zostało wybudowane oświetlenie na ulicach: Zamkowa, A. Mickiewicza, J. Tuwima, A. Fredry, J. Kochanowskiego, M. Dąbrowskiej, przejściu pomiędzy ul. Wałbrzyską, a ul. B. Prusa oraz zostało zamontowano dodatkowe oświetlenie na ulicach: Zamkowa, Jasna, Długa, Akacjowa, Włościańska, Świdnicka, wymieniono oprawy na ulicach: Górnicza, Krótka, Zakopiańska, Ogrodowa, Bloki Kolejowe, Kłodzka;
 • przy współpracy z WZWiK został wybudowany kolektor w Glinicy i WZWiK zaplanował budowę kolektora w Kamieńsku;
 • przy współpracy z DSDiK Wrocław został wykonany przystanek autobusowy przy ul. Kłodzkiej (obręb Kamieńsk), a przy ul. Noworudzkiej wprowadzono nowe oznakowanie pionowe i poziome skrzyżowania oraz przejść dla pieszych.

10. Rozwijanie sieci monitoringu miasta:

 • obecnie kamery znajdują przy: placach Zdrojowym i Zwycięstwa, na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Kłodzkiej, Cmentarzu, przy Urzędzie Miasta, a także przy placówkach oświatowych i na ich terenie.

11. Poprawa bezpieczeństwa w mieście, w tym współpraca z Policją:

 • systematyczne spotkania Burmistrza Miasta z Komendantem Komisariatu i Kierownikiem Rewiru, a także stałe, bieżące zgłaszanie do Komisariatu Policji zdarzeń, naruszeń prawa;
 • corocznie zawierane są porozumienia na dodatkowe godziny patroli w mieście;
 • poprawiono bezpieczeństwo na drogach poprzez: wprowadzenie oznakowania pionowego „strefa zamieszkania" przy ulicach: Hożej, Włościańskiej, J. Tuwima, Gen. W. Sikorskiego, C. Miłosza, A. Mickiewicza i Placu Zdrojowym; wprowadzono ograniczenie prędkości przy ulicach: Warszawskiej, Jasnej i T. Chałubińskiego; na ulicach zamontowano progi zwalniające.

12. Współpraca ze Stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta:

 • corocznie uchwalany jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa. W oparciu o możliwości zapewnia się środki finansowe na realizację tych zadań w budżecie miasta (corocznie ok. 10 tys. zł). Współpraca ze stowarzyszeniami sportowymi: KS Petanque „Jedlina", KS „Zdrój", UKS „Jedlina-Zdrój", Jedlińskie Towarzystwo Sportowo-Turystyczne;
 • w budynku Centrum Kultury mieszczą się siedziby Stowarzyszeń; sczonkom udostępnia się pomieszczenia na prowadzenie zajęć, a także obiekty sportowe (boiska, hala sportowa, hala namiotowa);
 • pomoc przy organizacji Balu Charytatywnego, wydaniu kalendarza, wydaniu książki pt.: „U źródeł Charlotty", wymianie zagranicznej – organizowanych cyklicznie przez Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdrój;
 • pomoc przy organizacji Święta Seniora przez Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, udostępnienie miejsca spotkania, wyposażenie w art. biurowe.

13. Zajęcia sportowe i koła zainteresowań realizowane przez Centrum Kultury:

 • zajęcia w Hali Sportowej (siatkówka, koszykówka, badminton, tenis stołowy, taekwon-do, aerobic, pilates), zajęcia na boiskach (piłka nożna) i na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego (petanque);
 • zajęcia w Centrum Kultury: gry strategiczne, zajęcia plastyczne, warsztaty rękodzieła, zajęcia fotograficzne, krajoznawczo-ekologiczne; oferta skierowana jest zarówno dla młodzieży jak dorosłych - aktywnie korzystają z nich członkowie np. ze Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów.

14. Współpraca ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i ich zarządcami:

 • w roku 2010 we Wspólnotach Mieszkaniowych, w których Gmina Jedlina-Zdrój posiada udziały, dokonano zmiany zarządcy; w latach 2011-2012 „nowi" zarządcy wykonali na nieruchomościach remonty kapitalne dachów z środków własnych i kredytów w 22 budynkach; na 3 nieruchomościach wykonano remonty elewacji;
 • wspólnoty mieszkaniowe, które wykonały remont elewacji i zgłosiły swój akces do konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój na odnowioną elewację wspólnoty mieszkaniowej - otrzymały nagrody pieniężne;
 • w ramach rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych wykonano remonty w 13 nieruchomościach, w tym w 4 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i w 9 budynkach stanowiących własność gminy; zakres robót obejmował między innymi remont pokryć dachowych w 10 budynkach, remont elewacji w 2 budynkach (1 - wspólnota, 1 - 100% gminny), roboty wewnętrzne (instalacje wodno - kanalizacyjne, remonty klatki schodowej) w 9 budynkach; łączny koszt rewitalizacji budynków wyniósł 1 125 000 zł.

15. Wspieranie działania na rzecz poprawy ochrony środowiska:

 • współorganizacja spotkań z firmami świadczącymi usługi w zakresie dofinansowania montażu kolektorów słonecznych;
 • systematyczne, okresowe prowadzenie akcji usuwania odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta,od połowy bieżącego roku trwają przygotowania do realizacji zadania związanego z nowym systemem odbierania odpadów.

16. Współpraca z miastami partnerskimi;

 • 2011 – przyjazd z miast partnerskich grupy Francuzów, w tym chóru „La Stephanella" (pobyt 2-7 lipca 2011r.) oraz Czechów;
 • 2012 – wyjazd przedstawicieli Gminy do miasta Kuks w Czechach; przyjazd grupy Czeskiej na Festiwal Zupy i na Koncert 3 Kultur;
 • systematycznie zapraszani są przedstawiciele gminy Velichovky na wydarzenia kulturalno-artystyczne organizowane w Jedlinie-Zdroju.

17. Unowocześnianie systemu zarządzania powodziowego:

 • sprawnie działa system współdziałania i obiegu informacji, przestrzegane są procedury działania w tym zakresie; na bieżąco dokonywane są zakupy sprzętu i środków do magazynu powodziowego. W ramach działań monitorujących i prewencyjnych przeprowadzono szkolenia dla wspólnot mieszkaniowych i młodzieży, a także treningi ostrzegania i alarmowania z wykorzystaniem systemu SISMS (w bazie 481 zarejestrowano użytkowników). Wykorzystywana jest strona internetowa do ostrzegania ludności o potencjalnych zagrożeniach;
 • prowadzona jest systematyczna współpraca ze Strażą Pożarną;
 • w ramach usuwania skutków powodzi z roku 2009, w latach 2011-2012 wykonano zadania na ulicach: Włościańskiej, J. Słowackiego, Poznańskiej, Długiej, Jasnej i na placu Zdrojowym na łączną kwotę 486 000 zł.

18. Dbanie o wygląd miasta:

 • bieżące utrzymywanie dróg i terenów zieleni miejskiej (koszenie trawników i poboczy ulic, czyszczenie rowów melioracyjnych, wycinanie krzaków i samosiejek, sprzątanie i zamiatanie ulic, chodników i placów);
 • zakupiono i zmontowano na latarniach ulicznych kwietniki dekoracyjne w ciągu ulic: Warszawska, Piastowska oraz na placach: Zdrojowy i Zwycięstwa;
 • wykonywano bieżącą naprawę infrastruktury parków i Szlaku Turystycznego;
 • wykonywano prace ogrodniczo-pielęgnacyjne na terenie parków: Południowego, Zdrojowego i Północnego oraz przy ul. Pięknej, tzw. Tarasu Uzdrowiskowego;
 • corocznie nasadzane są kwiaty i krzewy na rabatach przy ciągach komunikacyjnych, alejach i w parkach;
 • dekorowanie miasta w świąteczne iluminacje świetlne;przeprowadzanie konkursów na wykonaną elewację i najładniej świątecznie oświetloną posesję.

19. Formy promowania Jedliny-Zdroju jako miasta atrakcyjnego dla turystów:

 • strony www, (Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, „Tajemniczy trójkąt"),;
 • uczestnictwo w projekcie „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk" – strona www, kampania w prasie ogólnopolskiej, telewizji i bilboardach umieszczonych w większych miastach na terenie kraju, albumach;
 • foldery, mapy, „Przystanek Jedlina", spoty radiowe, lokalne czasopisma, album „Uzdrowiska Polskie", materiały reklamowe: teczki , torby, świece itp.;
 • tablice informacyjne w regionie (Zamek „Książ", „Osówka", Walim);
 • zamieszczanie hasła „Jedlina zawsze atrakcyjna" na informatorach i materiałach promocyjnych;film promocyjny „Spacer po Jedlinie".

20. Wyróżnienia:

 • w 2012 Miastu przyznano tytuł najbardziej przyjaznej gminy w Województwie Dolnośląskim; przyznany przez dziennik „Rzeczpospolitej" w konkursie pn. „Mała Ojczyzna";
 • Centrum Sportów Górskich „Czarodziejska Góra Relax" – zostało nominowane do Dolnośląskiego Klucza Sukcesu w kategorii najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, przedsięwzięcie turystyczne lub organizator masowych imprez rekreacyjnych za 2010r.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje