Polish Czech English French German

Szukaj

W okresie od 1 września do 7 października 2014r. Burmistrz Miasta

1. Uczestniczył spotkaniu z Panem Jerzym Tutajem - członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie omówienia bieżących spraw.
2. Spotkał się z Przedstawicielem Policji w celu omówienia aktualnego stanu bezpieczeństwa w mieście.
3. Wziął udział w Posiedzeniu Powiatowej Radzie Zatrudnienia, której tematem było m.in. zaprezentowanie przez przedstawiciela Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działań z obszaru rynku pracy, a także informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy.
4. Spotkał się z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy w celu omówienia bieżących spraw.
5. Zorganizował spotkanie w Centrum Kultury w Jedlinie–Zdroju, którego tematem była prezentacja dobrych praktyk z zakresu rewitalizacji miasta i zagospodarowania przestrzeni miejskiej.
6. Uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omawiano bieżące sprawy z działalności Związku.
7. Wziął udział w spotkaniu z Prezesem Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w sprawie omówienia możliwości realizacji zadania związanego z geotermami.
8. Spotkał się z Zastępcą dyrektora ZDKiUM Wałbrzych oraz Wójtem Walimia w sprawie zmiany trasy autobusów linii nr 5, których przejazd od dnia 1 października br. będzie przebiegać przez Jedlinę-Zdrój, co zwiększy ilość autobusów podmiejskiej linii.
9. Wziął udział w spotkaniu z Nadleśniczym Lasów Państwowych Panem G. Grobelnym w sprawie dalszego zakresu zadań dot. modernizacji dróg, których współużytkownikiem są Lasy Państwowe.
10. Uczestniczył w Posiedzeniu Rady Aglomeracji Wałbrzyskiej, podczas którego omówiono Strategię ZIT AW oraz Stanowisko Negocjacyjne do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020.
11. Wziął udział w uroczystym otwarciu roku akademickiego 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu.
12. Wziął udział w uroczystościach z okazji 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Miejskiej Szkoły Podstawowej im. j. Korczaka w Jedlinie-Zdroju.
13. Został zaproszony na II Spartakiadę Przedszkolaka zorganizowaną przy Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka.
 

W okresie lipiec - sierpień 2014r. Burmistrz Miasta

1. Spotkał się z dr Jerzym Tutajem - członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie omówienia modernizacji drogi wojewódzkiej.
2. Spotkał się z Przedstawicielem Policji w celu omówienia aktualnego stanu bezpieczeństwa w mieście.
3. Wziął udział w Posiedzeniu Powiatowej Radzie Zatrudnienia, podczas której przedstawiono informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz sprawy różne.
4. Zorganizował spotkanie, w którym uczestniczyli naukowcy z Politechniki Wrocławskiej, prof. Jerzy Keleta i prof. Jerzy Detyna oraz przedstawiciele świata biznesu i samorządu, celem omówienia możliwości zastosowania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.
5. Spotkał się z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy w celu omówienia bieżących spraw.
6. Wziął udział w obchodach z okazji 95 rocznicy Powołania Policji.
7. Uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omawiano bieżące sprawy z działalności Związku.
8. Spotkał się z Nadleśniczym Lasów Państwowych Panem. G. Grobelnym w sprawie wspólnych przedsięwzięć związanych z użytkowaniem dróg na terenie gminy.
W dniach od 4 sierpnia do 11 sierpnia 2014r. Burmistrz Miasta przebywał na urlopie wypoczynkowym
 

W okresie kwiecień - maj 2014r. Burmistrz Miasta

1. Wziął udział w uroczystości związanej z 10-leciem istnienia Diecezji Świdnickiej.
2. Spotkał się z Komendantem Policji w Głuszycy w sprawie omówienia bieżących spraw z zakresu bezpieczeństwa na terenie Gminy.
3. Spotkał się z Panem Jerzym Tutajem – członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego
w sprawie ustaleń dalszego remontu drogi wojewódzkiej – ul. Kłodzkiej.
4. Wraz z Prezydentem Wałbrzycha uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w celu omówienia współpracy gmin AW z samorządem województwa dolnośląskiego.
5. Wziął udział w VIII Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Miastem, którego Patronatem Honorowym było Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
6. Uczestniczył w konferencji prasowej na której został omówiony budżet Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych AW na lata 2014-2020.
7. Spotkał się z Prezesem Firmy „Wrotech” Sp. z o. o. w celu omówienia koncepcji zagospodarowania nieczynnego tunelu kolejowego, oraz opracowania architektoniczno-budowlanego dla poszczególnych dzielnic miasta Jedlina-Zdrój.
8. Wziął udział w posiedzeniu Rady Samorządowej Aglomeracji Wałbrzyskiej, podczas której zaprezentowano harmonogram działań projektu „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego AW”, oraz omówiono propozycje do budżetu ZIT.
9. W dniach 12 -23 maja Burmistrz Miasta przebywał na urlopie wypoczynkowym.
11. Uczestniczył w zarządzie WZWiK, na którym omówiono bieżące sprawy
funkcjonowania związku
12. W dniu 29 maja br. uczestniczył w uroczystych obchodach Dni Patrona w Miejskiej Szkole Podstawowej,
 

W okresie maj - czerwiec 2014r. Burmistrz Miasta

1. Spotkał się z Panem Jerzym Tutajem - członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie omówienia bieżącej współpracy.
2. Spotkał się z Komendantem Policji w Wałbrzychu w celu omówienia bieżących spraw. W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Burmistrz Miasta podpisał porozumienie na realizację dodatkowych - 21 patroli służb policyjnych w okresie letnim.
3. Wraz z Prezydentem Miasta Wałbrzycha zorganizował spotkanie, w którym przedstawiciele Gminy Walimia i Głuszycy dyskutowali, na temat budowy ścieżek rowerowych łączących Gminy. Obecnie trwają uzgodnienia dot. szczegółów tego projektu.
4. Wziął udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, której tematem były informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy.
5. Spotkał się z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy w celu omówienia bieżących spraw oraz planowanych działaniach związanych z funkcjonowaniem jednostek.
6. Uczestniczył w spotkaniu z Nadleśniczym Lasów Państwowych oraz Starostą Wałbrzyskim, podczas którego omówiono zasady współpracy w zakresie korzystania z dróg gminnych przez służby leśne.
7. Uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omawiano bieżące sprawy z działalności Związku.
8. Wziął udział Zgromadzeniu Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej AW, na którym przedstawiono sprawozdanie finansowe i realizację zadań, a także omówiono bieżące sprawy i dyskutowano o dalszych planach organizacji.
9. Uczestniczył w podsumowaniu sezonu piłkarskiego Klubu Sportowego „Zdrój”, podczas którego wręczył pamiątkowe tablice piłkarzom reprezentującym miasto za wejście do klasy okręgowej Dolnośląskiej Organizacji Piłki Nożnej.
10. W dniu dzisiejszym wraz z Przewodniczącym Rady Miasta uczestniczyłem w uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego klas VI w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz klas III Gimnazjum Miejskiego.
 

W okresie luty - marzec 2014r. Burmistrz Miasta

  1. Wziął udział w posiedzeniu Rady Samorządowej Aglomeracji Wałbrzyskiej podczas, której omawiano propozycje Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie alokacji środków RPO na lata 2014-2020.
  2. Uczestniczył w warsztatach na rzecz rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej zorganizowanych przez Związek Miast Polskich dotyczący analizy wspólnych uwarunkowań na obszarze funkcjonalnym AW.
  3. Spotkałsię z Komendantem Policji Wałbrzycha w sprawie omówienia bieżących spraw i bezpieczeństwa na terenie Gminy.
  4. Spotkał się z Prezesem Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w celu  przygotowania i organizacji Seminarium pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”, które odbędzie się w dniu jutrzejszym w Hotelu „Jedlinka”.
  5.  Wspólnie z Prezydentem Miasta Wałbrzycha i Prezydentem Miasta Świdnicy  spotkałsię z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w celu  omówienia  aktualnych przygotowań do realizacji ZIT na obszarze województwa dolnośląskiego.
  6. Spotkał się z Dyrektorem PLK S.A. w celu omówienia planowanych działań Linii na obszarze gminy Jedlina-Zdrój.
  7. Wraz ze Starostą Wałbrzyskim uczestniczył w spotkaniu ze Starostą Powiatu Milickiego w sprawie zapoznania się z warunkami budowy i funkcjonowania lodowiska w gminie Milicz. 

Dodatkowe informacje

Strona może korzystać z plików cookies w celu realizacji usług, zgodnie Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Cookies .